TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Sinh học – Mục tiêu đào tạo
Công nghệ Sinh học – Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ sinh học; có khả năng:

  • Phân tích, thiết kế và cung cấp các giải pháp kỹ thuật, quản lý cho hệ thống ngành công nghệ sinh học;
  • Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Thành công trong các vị trí việc làm về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ sinh học
  • Theo đuổi sự phát triển nghề nghiệp hoặc nâng cao trình độ
  • Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao

Đào tạo kỹ sư để trở thành những cán bộ chủ lực cho các đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về Công nghệ sinh học; những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai

Đơn vị liên kết