TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Bùi Hồng Quân
Bùi Hồng Quân

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Bùi Hồng Quân
Bộ môn Công nghệ Sinh họcViện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí MinhĐT: 0909252419
Email: buihongquan@iuh.edu.vn

website:  https://sites.google.com/site/drbuihongquan/home

Hoặc http://buihongquan.com

Chức danh

 • Chức danh: Giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: Điều tra, thống kê

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ sinh học, 2004
 • Thạc sĩ: Công nghệ sinh học, 2008
 • Cử nhân ngôn ngữ anh, 2018

Quá trình công tác

 • 2004-2008: Kiểm dịch viên bệnh động vật, Cục Thú Y
 • 2006-2008: Học Thạc sĩ Công nghệ sinh học, Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • 2009-nay: Giảng viên Đại học Công nghiệp Tp.HCM
 • 2012-nay Nghiên cứu sinh, Đại học Bách khoa Tp.HCM
 • 2010- nay: Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001; ISO 22000, ISO 140001; TCVN 11041 về nông nghiệp hữu cơ Việt Nam . . .
 • 2018- nay: Ủy Viên ban chấp hành Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.
 • 2018 – nay: Chủ tịch Liên hiệp khoa học kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ sinh học thực phẩm
 • Công nghệ sinh học vi sinh vật
 • Kỹ thuật phản ứng sinh học
 • Thống kê trong kỹ thuật sinh học
 • Vi sinh thực phẩm
 • Kỹ thuật phân tích vi sinh nâng cao
 • Kiểm định sản phẩm nông nghiệp.

Hướng nghiên cứu chính

 • Vi sinh vật ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực
 • Nông nghiệp

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Bui Hong Quan, Nguyen Duc Luong. Optimization lipase production by Pichia anomala VTCC Y0787 using design of Plackett–Burman matrix and central composite designs-response surface methodology, 2009, Journal of Biotechnology 7(4):493-500. ISSN 1811-4989
 2. Bui Hong Quan, Nguyen Duc Luong. Optimization lipase production by Pichia anomala VTCC Y0787 using design of Plackett–Burman matrix and central composite designs-response surface methodology, 2008, Regional Conference on ChemBiotech’08 in National University of Singapore (NUS)
 3. Huynh Thi Thanh Hien, Trinh Thi Bich Huyen, Bui Hong Quan. Optimization lipase production by Bacillus licheniformis gbdty1 using design of Plackett–Burman matrix and central composite designs – response surface methodology, 2010, Journal of Biotechnology 8(3A): 811-818. ISSN 1811-4989
 4. Bui Dinh Hanh Dung, Trinh Thi Bich Huyen, Bui Hong Quan. Optimization carotenoids production by Rhodotorula glutinis GBDOU using design of Plackett–Burman matrix and Central composite design – response surface methodology, 2010, Green Biotechnology Conference: Biotechnology for Green Solutions and Sustainable Environment; Ho Chi Minh City University of Industry, Viet Nam – Meiho University, Taiwan
 5. Tran Hong Thang, Phan Thi Chau Loan, Tran Thi Anh Tu, Ho Thi Thuy, Le Thi Vy Hien, Bui Hong Quan. Using central composite designs – response surface methodology to optimize inveratse® activity conditions for fructose production, 2010, Green Biotechnology Conference: Biotechnology for Green Solutions and Sustainable Environment; Ho Chi Minh City University of Industry, Viet Nam – Meiho University, Taiwan
 6. Bui Hong Quan, Nguyen Minh Hieu, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc Isolation of Pseudomonas spp. and optimization of their lipase production for treatment of oil-containing sewage, 2015, Journal of Science and Technology 53 (5A): 136-143
 7. Bui Hong Quan, Tran Thi Ngan Tien, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc Isolation of anaerobes from the sediments of catfish ponds and their application in treatment of aquaculture sewage, 2015, Journal of Science and Technology 53 (5A):144-151
 8. Le Van Nhat, Bui Hong Quan, Nguyen Duc Ngiên cứu tối ưu điều kiện nuôi cấy bacillus subtilis, Bacillus megaterium, nitrosomonas marina, Nitrobecter winogradskyii để tạo chế phẩm xử lý nước ao nuôi cá tra, 2013, Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013
 9. Bui Hong Quan, Lieu Xuan Nguyet, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc Isolation of sulfide oxidizing bacteria in catfish ponds and optimization of sulfide removal efficiency using response surface methodology – central composite design, 2016, Journal of Biotechnology 14(1A): 455-462.
 10. Bui Hong Quan, Nguyen Hoang Ngoc Anh, Luu Huyen Trang, Nguyen Duc  Luong. Application of immobilized Nitrosomonas marina and Nitrobacter winogradskyi for the treatment of ammonia in aquaculture ponds, 2016, Journal of Biotechnology 14(1A): 573-578.

Đơn vị liên kết