TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Danh sách sinh viên thực tập
14/06/2017

File đính kèm là danh sách sinh viên thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên nào chưa có tên trong danh sách và chưa có chỗ thực tập liên hệ Thầy Quân (thuctap@gbd.edu.vn).

DS1
ds2
DS3

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết