TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Liên kết doanh nghiệp
BM ĐB Chất lượng và AT Thực phẩm – Liên kết doanh nghiệp

Hoạt động sinh viên bộ môn Đảm bảo chất lượng và VSATTP thực tập tại doanh nghiệp là những trải nghiệm quý báu cho sinh viên trước khi bắt đầu vào môi trường làm việc. Bộ môn đã có nhiều doanh nghiệp và trung tâm phân tích liên kết để các sinh viên có thể tới thực tập hàng năm: như Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2, Trung tâm phân tích 3, Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, Công ty Tân Đông, Công ty cổ phần Uniben, Công ty Đông Á,…

 

Cảm nhận của sinh viên sau khi đi thực tập

 

Đơn vị liên kết