TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm – Hệ thống phòng thí nghiệm
BM Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm – Hệ thống phòng thí nghiệm

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN ĐANG QUẢN LÝ

  • Quản lý 2 phòng F6.4 và F6.5
  • Phục vụ giảng dạy môn học hóa sinh, hóa học thực phẩm

CÁC MÔN HỌC THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ MÔN

  • Hóa sinh
  • Hóa học thực phẩm
  • Dinh dưỡng
  • Thực phẩm chức năng
  • Chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học
Đơn vị liên kết