TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hoạt động của SV tại doanh nghiệp
19/07/2018

Hoạt động sinh viên bộ môn Đảm bảo chất lượng và VSATTP thực tập tại doanh nghiệp là những trải nghiệm quý báu cho sinh viên trước khi bắt đầu vào môi trường làm việc. Các em trải qua thời gian thực tập từ 2 đến 3 tháng tại các doanh nghiệp khác nhau trên khắp mọi miền. Bộ môn có nhiều quan hệ, và ký kết văn bản ghi giữa Viện và doanh nghiệp, trung tâm phân tích  để các sinh viên có thể tới thực tập hàng năm như: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2, Trung tâm kỹ thuật III, Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, Công ty Tân Đông, Công ty cổ phần Uniben, Công ty Đông Á, Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm (CASE), Viện vật liệu – Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt nam, Trung tâm sắc ký Hải Đăng, và rất nhiều doanh nhiệp khác đóng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, và khu vực miền Tây Nam Bộ. Nhiều sinh viên của Tổ đã được nhận làm tại đây, và đó là những thế hệ đi trước dẫn dắt các em sinh viên trong mỗi kỳ thực tập.

Cảm nhận của sinh viên sau khi đi thực tập

 

Đơn vị liên kết