TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Công nghệ Thực phẩm – Hệ thống phòng thí nghiệm
BM Công nghệ Thực phẩm – Hệ thống phòng thí nghiệm

     Bộ môn quản lý 9 phòng thí nghiệm bao gồm: 2 PTN Công nghệ súc sản, thủy sản, 2 PTN Công nghệ đồ uống, rượu bia, nước giải khát, 2 PTN Công nghệ bánh kẹo, chè, cà phê, ca cao và 2 PTN Công nghệ Lương thực, rau quả, 1 PTN để thiết kế máy thiết bị. Các PTN dùng chung các bộ môn khác bao gồm 2 PTN Vi sinh, 2 PTN Hóa sinh, 2 PTN cảm quan, 3 PTN phân tích thực phẩm, 2 PTN máy móc thiết bị dùng chung.

  1. Phòng thí nghiệm công nghệ chế biến nông sản (xem chi tiết)
  2. Phòng thí nghiệm công nghệ sản xuất đồ uống (xem chi tiết)
  3. Phòng thí nghiệm công nghệ sản xuất bánh kẹo (xem chi tiết)
  4. Phòng thí nghiệm công nghệ chế biến súc sản – thủy sản (xem chi tiết)
  5. Phòng thí nghiệm công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây trồng nhiệt đới (xem chi tiết)
Đơn vị liên kết