TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tư vấn doanh nghiệp
01/11/2019

Ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan mang ý nghĩa rất thiết thực đối với các chương trình đào tạo trong trường đại học. Vì vậy, rất nhiều trường đại học trên thế giới chú trọng vào việc xây dựng một Ban tư vấn Doanh nghiệp (Industry Advisory Board – IAB). Mục tiêu của chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học tại Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm cũng không nằm ngoài việc đáp ứng được các tiêu chuẩn của các nhà tuyển dụng đối với các kỹ sư mới ra trường và kỳ vọng vào khả năng học tập, hoàn thiện các kỹ năng của các kỹ sư sau một thời gian được tiếp tục đào tạo tại doanh nghiệp và trải nghiệm qua công việc thực tế. Từ những kiến thức, kinh nghiệm thu được từ các chủ đề thảo luận, việc xây dựng và hoạt động của IAB sẽ được Bộ môn Công nghệ sinh học triển khai trong thời gian sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của các giảng viên tham gia hội thảo IAB do BUIL-IT tổ chức.

Đơn vị liên kết