TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp
Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

00QD Huong dan thuc hien KLTN 01-14

Phiếu đề xuất giảng viên hướng dẫn:

01. Mau 01 Phieu de xuat Giang vien huong dan

Phiếu giảng viên giao đề tài cho sinh viên:

02. Mau 02 Phieu Giang vien Giao de tai cho SV

Phiếu sinh viên đăng ký đề tài:

03. Mau 03 Phieu Sinh vien Dang ky de tai

Mẫu QĐ làm khóa luận tốt nghiệp:

03a.Mau QD lam Khoa luan TN

Mẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp

03b-De cuong KL Tot nghiep_Mau

Phiếu giảng viên theo dõi tiến độ đề tài:

04.Mau 04 Phieu Giang vien Theo doi tien do de tai

Hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp 2017:

05.Huong dan viet do an tot nghiep 2017

Mẫu phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp – GV hướng dẫn (new):

06a Mau Phieu cham diem Khoa luan TN – GV Huong dan

06b Mau Rubric cham diem Khoa luan TN – GV huong dan

Mẫu phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp – GV phản biện (new):

07a Mau Phieu cham diem Khoa luan TN – GV Phan bien

07b Mau Rubric cham diem Khoa luan TN – GV Phan bien

Mẫu phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp – Thành viên hội đồng (new):

08a Mau Phieu cham diem Khoa luan TN – Hoi dong

08b Mau Rubric cham diem Khoa luan TN – Hoi dong

Phiếu tổng kết điểm hội đồng (new):

09 Mau Phieu tong ket diem hoi dong Khoa luan TN

Mẫu quyết định thành lập hội đồng khóa luận tốt nghiệp:

10. PL Mau Quyet dinh thanh lap Hoi dong DATN

 

Đơn vị liên kết